Soita 020 7694 340

*pakolliset kentät

PALVELUNUMERO 24/7

020 7694 340


MITTALAITTEET

Optinen edustaa ja jälleenmyy Vonaqin mittalaitteita
 • CXI-PT5500 puupylväiden lujuusmittari
 • Artisan Wi-Fi mittalaite
 • Artisan ADSL2+ ja VDSL2 mittalaite
 • Artisan G.SHDSL / EFM mittalaite
 • Gable Guardian 50 kaapelivahti kupariverkoille

Lisää mittalaitteista alla, ota yhteyttä kun tulee kysyttävää!


CXI-PT5500

CXI-PT5500 on kannettava mittalaite joka analysoi taajuusvärähtelystä puupylvään lujuuden, mitattu lujuusarvo kertoo pylvään kunnon ja turvallisuuden. Mittalaitteita käyttävät puhelin- ja sähköverkon omistajat sekä kunnossapitoyritykset kaikissa eri maanosissa. Mittalaiteen luotettavuutta ja lujuustuloksia on verifioitu murtamalla satoja todellisia pylväitä laboratoriossa, sen on todistettu antavan luotettavampia tuloksia pylvään todellisesta kunnosta kuin mitä ihminen pystyy antamaan.

CXI-PT5500 mittaa puupylvään lujuusarvon ilman kaivauksia, kairauksia tai piikitystä. Mittalaite tutkii koko pylvään nopeasti ja objektiivisesti. Puun laho, kuitujen heikennyt kunto tai rakenteelliset vauriot kaikki yhdessä vaikuttavat mitattuun lujuusarvoon. Lujuusarvosta voidaan määritellä myös pylvään jäljellä oleva elinikä.

Heikentynyt lujuusarvo kertoo välittömästi mahdollisesta työturvallisuusriskistä. Mittaustulos kertoo myös pylvään vaihtotarpeesta ja näin palvelee verkkoyhtiötä hallitsemaan omaisuuttaan tehokkaasti.

CXI-PT5500 etuja:
 • Objektiivinen mittaus
 • Ei kaivuuta, ei porauksia
 • Mittaa koko pylvään (myös maanalaisen osan)
 • Mittalaite mahdollistaa testit myös talvella
 • Mittalaite on pieni ja sitä on helppo käyttää
 • Säänkestävä IP65 laite


CXI-PT5500 on nykyaikainen tapa mitata sähkö- ja televerkkojen puupylväitä. Mittalaite tukee verkostosuosituksen RJ 33:09 mukaisia pylvästarkistuksia.

(RJ 33:09 – PUUPYLVÄIDEN LAHOISUUSTARKASTUS JA LUJUUDEN MÄÄRITYS)

Kysy mittalaitedemoa!

Artisan Wi-FI

Artisan Wi-Fi mittalaite tunnistaa nopeasti kaikki käytettävissä olevat tukiasemat ja kertoo myös laittomista tukiasemista. Mittalaite kertoo suojausasetukset, kanavien käytön , signaalin voimakkuuden ja laadun. Kannettava mittalaite on nopea ja sitä on helppo käyttää.

Artisan Wi-Fi ominaisuudet
 • 802.11 a/b/g/n ja 2.4 / 5GHz taajuuksille
 • Nopea vianhaku ja helppokäyttöinen 7" kosketusnäyttö 800 x 480 WVGA
 • Automaattinen testiohjelma:
  • Kohinatesti
  • WiFi kanavatesti
  • Access point login
  • Ping testi
  • HTTP testi
 • Pikatesti - Raportti ja statistiikka saatavilla alle 3 minuutissa
 • Tallentaa yli 1000 testiraporttia PDF muodossa
 • USB portti lisämuistille

Artisan ADSL2+ ja VDSL2

Artisan ADS2+/VDSL2 mittalaitteessa on 7" värillinen kosketusnäyttö helpottamaan mittauksia. Mittalaite on nopea ja se sisältää tarvittavat testit, testiraportit ja email lähetysominaisuudet ollakseen tällä hetkellä yksi johtavista ADSL2+/VDSL2 mittalaitteista.

Artisan ADSL2+ ja VDSL2 ominaisuudet
 • 7" kosketusvärinäyttö 800 x 480 WVGA
 • Helppokäyttöinen automaattitesti
 • Pikatestaus – Mahdollistaa testiraportit yleensä alle 3 minutissa
 • Monitoroi yhteysongelmia aina 20 päivän ajalta, ja näyttää ne diagrammeina
 • Käyttää Broadcom DSL piirisarjaa
 • Varastoi yli 1000 testiraporttia
 • Sisäänrakennettu email, lähetetään testiraportit tai vastaanotetaan työtietoa
 • Konfiguroitavat raja-arvot, pass/fail


Artisan G.SHDSL

Artisan G.SHDSL & EFM mittalaitteessa on 7" värillinen kosketusnäyttö helpottamaan mittauksia. Mittalaite on nopea ja se sisältää tarvittavat testit, testiraportit ja email lähetysominaisuudet niin testiraporttien lähettämiseen kuin uusien töiden vastaanottamiseen.

Artisan G.SHDSL & EFM ominaisuudet
 • 7" kosketusvärinäyttö 800 x 480 WVGA
 • Helppokäyttöinen automaattitesti
 • Mittaa sekä 2 että 4 johtimiset SHDSL ja EFM yhteydet
 • Tukee EFM (Ethernet in the first mile) ja ATM yhteyksiä
 • Toimii molemmissa päissä yhteyttä (client tai server moodi)
 • Varastoi yli 1000 testiraporttia
 • Sisäänrakennettu email, lähetetään testiraportit tai vastaanotetaan työtietoa jne.


 

Cable Guardian

Cable Guardian 50 tunnistaa ja paikallistaa varkaat kupariverkossa, laitetta käyttävät teleoperaattorit, sähkölaitokset että rautatieyhtiöt. Kuparivarkaan yllättäessä järjestelmä lähettää alle minutissa siitä hälytysviestit määritellyille avainhenkilöille puhelimeen ja sähköpostiin. Järjestelmä on helppo asentaa, jo yhdellä monitorointiyksiköllä voit valvoa yli 50,000 kupariyhteyttä.